Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (CÜSEM) 14 Mayıs 2003 tarih ve 25108 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak kurulmuştur. CÜSEM’in amacı, Üniversitemizde örgün eğitim verilen alanların dışında, araştırma yapılan ve proje geliştirilen tüm alanlarda, halkın eğitime ihtiyaç duyduğu konularda ve ara eleman yetiştirmeye yönelik alanlarda, kamu, özel sektör, ulusal kuruluşlar ve kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek, bunları ilan ederek yürütmek ve böylece Üniversitenin kamu-özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezimiz sürekli eğitim alanındaki gelişmeleri yakından izlemek ve üniversitenin uluslararası ilişkilerini geliştirmek amacıyla tüm olanaklarını kullanmaktadır.

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek;
üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak;
ömür boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünyanın geri kalanı ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak;
her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek;
ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek.

Uzun bir tarihsel geçmişe ve saygın bir kurumsal kimliğe sahip olan Üniversitemizin;

  • Toplumun her kesimine eğitim verebilen,
  • Eğitim öğretim ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunabilen,
  • Eğitim faaliyetlerimize katılanlara teori ve beceriyi birleştirmeler, ne sağlayacak eğitim verebilen,
  • Üniversitemizin etik kurullarından kalite standartlarından taviz vermeden eğitimi sürdürebilen,
  • Ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip bir sürekli eğitim merkezi olmak.