Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üretmek;
üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm grupları ile paylaşmak;
ömür boyu eğitim bilincini yaygınlaştırmak; dünyanın geri kalanı ile aynı bilgi ve becerilere sahip bir toplumun gelişimine katkıda bulunmak;
her yaştan ve meslek grubundan insanın yararlanabileceği eğitimler düzenlemek;
ülkenin yetişmiş insan gücü ihtiyacına cevap vermek.