Öğr. Gör. Ecem DEMİR
İstatistik Uzmanı

Bayram KARTALCI
Yazı İşleri

Gülistan ŞEKER
Mali İşler

Bilgen SÖNMEZ
Öğrenci İşleri

Mustafa YEKBAŞ
Grafik-Tasarım

Seyitli KOL
Yardımcı Hizmetli