Öğr. Gör. Ecem DEMİR
İstatistik Uzmanı

Bayram KARTALCI
Yazı İşleri

Gülistan ŞEKER
Mali İşler

Furkan AKBAŞ
Öğrenci İşleri

Mustafa YEKBAŞ
Grafik-Tasarım

Furkan KAYA
Yardımcı Personel (Sosyal Medya Sorumlusu)